DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie noworoczne Drukuj
z dnia: 2019-01-09

w dniu dzisiejszym było okazją do przedstawienia Członka Zarządu odpowiedzialnego za infrastrukturę drogową - Pana Tymoteusza Myrdy oraz złożenia podziękowań przez Dyrektora Leszka Locha pracownikom DSDiK za pracę i osiągnięcia ubiegłego roku. Jak podkreślił Dyrektor Loch jest za co dziękować, rok 2018 przyniósł najwyższy w historii ZDW i DSDiK przerób na zadania inwestycyjne i remontowe. W kwocie wydanych środków ca 354,6 mln zł, prawie 100 mln zł wydatkowanych zostało na remonty, przebudowy ok.100 km dróg i infrastruktury drogowej, a blisko 20 mln na remonty i przebudowy mostów ( 38 mostów), pozostała część została wydana na inwestycje. Na zakończenie życząc pracownikom i ich rodzinom pomyślności i sukcesów w Nowym Roku poinformowali, że ten rok będzie wymagał od nas wszystkich wielkiego zaangażowania i wysiłku, albowiem plany i zamierzenia, ale i oczekiwania są ogromne i mamy przed sobą ambitne zadania do zrealizowania. Na ich realizację czekają mieszkańcy Dolnego Śląska.

 
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem,
mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak  i pracowników, zwracam się
z apelem o ograniczenie wizyt w obiektach Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu  do niezbędnego minimum.

Wszelkie dokumenty proszę składać przez platformę E-PUAP, drogą elektroniczną, a wszelkie pytania kierować  za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej prosimy o składanie dokumentów bezpośrednio do Kancelarii
(boczne wejście do budynku DSDiK– okienko podawcze).
Możliwy jest również kontakt telefoniczny, numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej dsdik.wroc.pl w zakładce Kontakt

Jednocześnie rekomenduję bieżące śledzenie strony Głównego Inspektora Sanitarnego > GIS.gov.pl i stosowanie się do zaleceń tam zawartych.

Dyrektor
Leszek Loch


Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: