DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Most w Iwinach na drodze wojewódzkiej 363 w km 11+280 Drukuj
z dnia: 2018-12-11

W dniu 23.11.2018r. na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego został oddany do użytku przebudowany most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Iwiny. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o., na  zlecenie którego firma Tomasz Zając ArtMOST wykonała prace projektowe. Koszt całkowity prac projektowych i budowlanych wyniósł 1 980 300,00 zł brutto.

Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po sporządzeniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto prace budowlane pod koniec  marca 2018 r. Na czas prowadzenia prac budowlanych wdrożono zastępczą organizację ruchu.

Powodem przebudowy istniejących obiektów (mostu drogowego jako przeprawy kołowej i pieszej oraz stalowego mostu kolejowego jako przeprawy pieszej) był zły stan techniczny i degradacja  wspólnych podpór kamiennych. Budowa nowego obiektu mostowego wspólnego dla przeprowadzenia ruchu kołowego, pieszego oraz rowerowego wykonanego w systemie blach falistych typu SuperCor40B, pozwoliła na poprawę warunków użytkowych, tj.: poszerzenie jezdni do 7,0m, wykonania ciągu pieszo-rowerowego o szer. 4,0m oraz podniesieniu nośności do klasy A. Koryto i skarpy rzeki Bobrzyca na długości 40mb w obrębie obiektu zostały oczyszczone, wyregulowane i umocnione. Obiekt został wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementy niezbędne do właściwego utrzymania obiektu zgodne z aktualnymi przepisami. Zadbano również o przeprawę dla zwierząt pod obiektem mostowym (półki dla zwierząt).

 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: