DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Most w Iwinach na drodze wojewódzkiej 363 w km 11+280 Drukuj
z dnia: 2018-12-11

W dniu 23.11.2018r. na podstawie decyzji Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego został oddany do użytku przebudowany most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 w miejscowości Iwiny. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o., na  zlecenie którego firma Tomasz Zając ArtMOST wykonała prace projektowe. Koszt całkowity prac projektowych i budowlanych wyniósł 1 980 300,00 zł brutto.

Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po sporządzeniu dokumentacji oraz uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczęto prace budowlane pod koniec  marca 2018 r. Na czas prowadzenia prac budowlanych wdrożono zastępczą organizację ruchu.

Powodem przebudowy istniejących obiektów (mostu drogowego jako przeprawy kołowej i pieszej oraz stalowego mostu kolejowego jako przeprawy pieszej) był zły stan techniczny i degradacja  wspólnych podpór kamiennych. Budowa nowego obiektu mostowego wspólnego dla przeprowadzenia ruchu kołowego, pieszego oraz rowerowego wykonanego w systemie blach falistych typu SuperCor40B, pozwoliła na poprawę warunków użytkowych, tj.: poszerzenie jezdni do 7,0m, wykonania ciągu pieszo-rowerowego o szer. 4,0m oraz podniesieniu nośności do klasy A. Koryto i skarpy rzeki Bobrzyca na długości 40mb w obrębie obiektu zostały oczyszczone, wyregulowane i umocnione. Obiekt został wyposażony w elementy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz elementy niezbędne do właściwego utrzymania obiektu zgodne z aktualnymi przepisami. Zadbano również o przeprawę dla zwierząt pod obiektem mostowym (półki dla zwierząt).

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna RODO:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: 
kancelaria@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: