Most w Starej Kraśnicy na drodze wojewódzkiej 328 w km 95+815 Drukuj
z dnia: 2018-11-26

Dnia 22.11.2018 został oddany do użytku przebudowany most w Starej Kraśnicy. Wykonawcą przebudowy było Przedsiębiorstwo Budowlane FILAR Sp. z o.o. Most realizowany był w systemie zaprojektuj i wybuduj. Po sporządzeniu dokumentacji, uzyskaniu pozwolenia na budowę, na przełomie lutego i marca rozpoczęto przebudowę. Prace budowlane nie stanowiły problemu dla użytkowników drogi i okolicznych mieszkańców, ponieważ obok przebudowywanego mostu został wykonany most tymczasowy.
Po przebudowie poprawiły się właściwości użytkowe mostu: poszerzono jezdnię do 7m, wykonano obustronne chodniki, zwiększono nośność do 50 ton. Poprawił się również wygląd zewnętrzny mostu: elewacja mostu została oczyszczona, naprawiona i zabezpieczona, skarpy wokół obiektu umocniono kostką, wykonano schody dla obsługi, wyregulowano i umocniono koryto rzeki oraz dokonano korekty roślinności.
Koszt całkowity prac projektowych i budowlanych wyniósł 1 635 900,00 zł brutto.