DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Most w Siekierczynie otwarty po przebudowie Drukuj
z dnia: 2018-11-05

Zakończyły się prace związane z realizacją zadania: „Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 357 w km 15+439 m. Siekierczyn wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. 30.10.2018 r. komisja dokonała odbioru robót, których wartość wyniosła 425 580,00 zł. Wykonawcą zadania była firma CONTRATECH z Kłodzka.

W wyniku przebudowy:

 • zwiększono nośności obiektu do 50t,
 • zwiększono szerokość jezdni do 7,0 m,
 •  wykonano kapy chodnikowe o szerokości 1,25m i 1,50m,
 • wykonano bariery ochronnych BSL o wysokości 1,10 m po obu stronach obiektu.

Dodatkowo na uwagę zasługuje fakt, że po raz pierwszy na Dolnym Śląsku zastosowano do realizacji prefabrykaty żelbetowe CON/SPAN, które umożliwiły realizację przedsięwzięcia metodą połówkową, co wpłynęło na zmniejszenie uciążliwości dla użytkowników ruchu oraz skrócenie czasu robót.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: