DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Jeszcze jeden „nowy” most Drukuj
z dnia: 2018-10-19

W ramach zadania: Przebudowa wiaduktu w ciągu DW 321 w km 32+830 w pobliżu m.Grodziec Mały wykonawca BERGER BAU Polska Sp. z o.o. w ciągu niespełna 2 lat (21.09.2016 r. - 31.08.2018 r.) opracował dokumentację projektową oraz dokonał przebudowy starego mostu koło miejscowości Grodziec Mały.

Po przebudowie jezdnia na obiekcie i dojazdach ma szerokość 7,00 m, wyposażona jest w chodnik dla pieszych na obiekcie o szerokości 1,50 m oddzielony od jezdni barierą energochłonną, ponadto wykonano pobocza utwardzone na dojazdach o szerokości 1,25 m a nośność obiektu została zwiększona do 50 t.

Koszt przedsięwzięcia brutto: 2,2 mln zł.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: