DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
DW 360 otwarta po rekonstrukcji Drukuj
z dnia: 2018-10-19

W czwartek, 18 października w Gryfowie Śląskim, tuż po godzinie 10:00 oficjalnie otwarto 12-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 360 realizowanego projektu drogowego: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ramach zrekonstruowanego odcinka wykonanych zostało między innymi:

 • odmulono rowy przydrożne na długości16,00 km;
 • wymieniono 210 szt. przepustów pod zjazdami (wraz z obrukowaniem wlotów);
 • przycięto korony 350 szt. drzew w celu uzyskania wymaganej skrajni drogowej;
 • wycięto 0,8 ha odrostów i porostów w pasie drogowym;
 • wyremontowano 3000 m2 nawierzchni skrzyżowań i zjazdów w nawierzchni bitumicznej;
 • wyremontowano 3400 m2 nawierzchni zjazdów w nawierzchni tłuczniowej;
 • utwardzono pobocza na długości 20,9 km.

Poprawa stanu technicznego dróg przyczyni się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności turystycznej w tym bogatym krajobrazowo i kulturowo regionie Dolnego Śląska, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

W uroczystości udział wzięli m.in. Cezary Przybylski-Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Leszek Loch- Dyrektor DSDiK, Olgierd Poniźnik- Burmistrz Gryfowa Śląskiego, przedstawiciele Wykonawcy robót- Budimex SA – Dyrektorzy Krzysztof Sokołowski i Damian Nowakowski, oraz zaproszeni Goście –Hetmnan Kraju Libereckiego – Pan Martina Půta, Ing.Jan Růžička (ředitel KSSLK), Blanka Šimůnková (oddělení dotací) i przedstawiciel Euroreginu Nysa - Ing.Jaroslav Zámečník, radni gminy Gryfów Śląski i Powiatu Lwóweckiego.
Symboliczne usunięcie barierek z drogi stanowiło moment dopuszczenia drogi do ruchu. Gospodarz Gminy - Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik sprawił, że uroczystość odbioru miała wyjątkowy, odświętny charakter, zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe pierniki w kształcie walca drogowego, a całość uświetniła Gryfowska Kapela Podwórkowa.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: