DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
DW 360 otwarta po rekonstrukcji Drukuj
z dnia: 2018-10-19

W czwartek, 18 października w Gryfowie Śląskim, tuż po godzinie 10:00 oficjalnie otwarto 12-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 360 realizowanego projektu drogowego: Poprawa stanu technicznego drogi wojewódzkiej nr 360 w km 0+000 do km 11+960, w ramach projektu: „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”.

Projekt realizowany jest w ramach unijnego programu współpracy transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska. W ramach zrekonstruowanego odcinka wykonanych zostało między innymi:

  • odmulono rowy przydrożne na długości16,00 km;
  • wymieniono 210 szt. przepustów pod zjazdami (wraz z obrukowaniem wlotów);
  • przycięto korony 350 szt. drzew w celu uzyskania wymaganej skrajni drogowej;
  • wycięto 0,8 ha odrostów i porostów w pasie drogowym;
  • wyremontowano 3000 m2 nawierzchni skrzyżowań i zjazdów w nawierzchni bitumicznej;
  • wyremontowano 3400 m2 nawierzchni zjazdów w nawierzchni tłuczniowej;
  • utwardzono pobocza na długości 20,9 km.

Poprawa stanu technicznego dróg przyczyni się nie tylko do zwiększenia atrakcyjności turystycznej w tym bogatym krajobrazowo i kulturowo regionie Dolnego Śląska, ale przede wszystkim przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i komfortu użytkowników dróg.

W uroczystości udział wzięli m.in. Cezary Przybylski-Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Leszek Loch- Dyrektor DSDiK, Olgierd Poniźnik- Burmistrz Gryfowa Śląskiego, przedstawiciele Wykonawcy robót- Budimex SA – Dyrektorzy Krzysztof Sokołowski i Damian Nowakowski, oraz zaproszeni Goście –Hetmnan Kraju Libereckiego – Pan Martina Půta, Ing.Jan Růžička (ředitel KSSLK), Blanka Šimůnková (oddělení dotací) i przedstawiciel Euroreginu Nysa - Ing.Jaroslav Zámečník, radni gminy Gryfów Śląski i Powiatu Lwóweckiego.
Symboliczne usunięcie barierek z drogi stanowiło moment dopuszczenia drogi do ruchu. Gospodarz Gminy - Pan Burmistrz Olgierd Poniźnik sprawił, że uroczystość odbioru miała wyjątkowy, odświętny charakter, zaproszeni goście otrzymali pamiątkowe pierniki w kształcie walca drogowego, a całość uświetniła Gryfowska Kapela Podwórkowa.

 

Ważne Informacje:

  • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
  • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
    • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
      opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
      Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
    • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
      należy kierować na konto:
      Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
    • wadia należy kierować na konto:
      Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

      więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
  • Informacje o kanałach technologicznych
    znajdują się na stronie
    : BIP DSDiK
  • Klauzula informacyjna DSDiK:
    szczegóły
  • Informacja o monitoringu wizyjnym:
    szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: