DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Rondo „Kruszyn” już otwarte Drukuj
z dnia: 2018-10-18

Dzisiaj Marszałek Województwa Pan Cezary Przybylski razem z Gospodarzami Gmin powiatu bolesławieckiego, Starostą Bolesławieckim  - Panem Karolem Stasikiem, przedstawicielem Wykonawcy i Inżyniera Kontraktu oraz  Dyrektorem DSDK – Leszkiem Lochem dokonali symbolicznego otwarcia ronda Kruszyn. Rondo to jest jednym z elementów realizowanego południowo-wschodniego obejścia Bolesławca w ramach projektu: Połączenie miast Dolnego Śląska. W ramach zadania w miejscu starego skrzyżowania na drodze krajowej nr 94 wykonano:

 • nowe rondo o średnicy 55 m
 • kanalizację deszczową
 • oświetlenie
 • ciągi piesze i rowerowe
 • przystanki komunikacyjne
 • oznakowanie oraz urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • dostosowano konstrukcję pod obciążenie ruchem KR 4 oraz
 • zlikwidowano wszystkie kolizje z urządzeniami obcymi.

Dzięki tej realizacji włączono budowane południowo-wschodnie obejście Bolesławca do drogi krajowej nr 94 i co najważniejsze - odciążono centrum Bolesławca od ruchu tranzytowego. Unowocześnienie infrastruktury technicznej przyczyni się do podniesienia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz obniżenia poziomu wypadkowości.
 
Wykonawca robót : Skanska S.A. , Al. Solidarności 173 , 00-877 Warszawa, zaprojektował i wykonał rondo 5 wlotowe w niezwykle krótkim terminie, w miesiącach czerwiec-październik 2018r. Wartość robót na rondzie to 2,8 mln zł.    

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: