DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Bolesławiec-Lwówek Śląski DW 297 po przebudowie Drukuj
z dnia: 2018-10-11

Wczoraj uroczyście otwarto tę drogę. Symbolicznego przecięcia szarfy dokonali – Marszałek Województwa –Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Dyrektor DSDiK –Leszek Loch, Starostowie powiatów bolesławieckiego i Lwóweckiego – Karol Stasik i Marcin  Fluder, przedstawiciele Wykonawcy i  Inżyniera Kontraktu -Dyrektor Sylwester Markiewicz i  Aleksander Lorych oraz Pani Burmistrz Lwówka Śląskiego – Mariola Szczęsna.
 
W ramach zrealizowanej inwestycji przebudowano drogę  wojewódzką nr 297 na odcinku od Bolesławca do Lwówka Śląskiego na długości 16 km. Inwestycję zrealizowała firma Polbud - Pomorze w formule „zaprojektuj i wybuduj” za kwotę ponad 32 miliony zł.
Po przebudowie droga osiągnęła następujące parametry:

 • klasa drogi Z
 • przekrój jednojezdniowy
 • szerokość jezdni 6,20 m z poszerzeniami na łukach
 • pobocza z kruszywa szerokości 1,00 m
 • konstrukcja na obciążenie ruchem KR-4
 • obciążenie nawierzchni 115 kN/oś

W ramach zadania:

 • przebudowano konstrukcję drogi wykorzystując w  większości  do wykonania podbudowy zasadniczej technologię głębokiego recyklingu oraz wykonanie nowych warstw bitumicznych;
 • przebudowane lub wybudowane nowe zostały 34 obiekty inżynierskie (4 mosty, 1 wiadukt, 29 przepustów pod   jezdnią główną oraz  mury oporowe na dł. ok. 2000 mb );
 • dla poprawy bezpieczeństwa pieszych we wszystkich miejscowościach na trasie przebudowano lub wybudowano nowe ciągi piesze na dł. ok 4500 mb o nawierzchni bitumicznej lub z kostki betonowej;
 • dla poprawy bezpieczeństwa podróżujących komunikacją zbiorową i dzieci dowożonych do szkół  wykonano zatoki autobusowe, przystanki lub perony dla pieszych;
 • dla poprawy bezpieczeństwa zamontowano urządzenia bezpieczeństwa ruchu w  postaci barier na długości ok. 3500 mb, nowe oznakowanie pionowe i poziome, uzupełniono oświetlenie na odcinkach zabudowanych;
 • odtworzono odwodnienie całego odcinak drogi (rowy , kanalizacja deszczowa)
 • dokonano wycinki większości drzew i krzewów w odległości do 3 m od krawędzi jezdni zagrażających bezpieczeństwu ruchu, a w ramach kompensaty nasadzono nowe drzewa w bezpiecznych lokalizacjach.

Przedmiotowy odcinek stanowi bardzo ważne  połączenie dla regionu jako główny ciąg komunikacyjny łączący  powiaty bolesławiecki i lwówecki. Jest również częścią odcinka łączącego drogi krajowe nr 30 i 94 na odcinku Bolesławiec – Lwówek Śląski – Pasiecznik. Stanowi bardzo ważne połączenie dla mieszkańców Lwówka Śląskiego, Bolesławca i miejscowości położonych przy trasie, korzystających codziennie w ramach dojazdów do pracy, szkół i uczelni, a także dla licznych przedsiębiorców, których zakłady obsługiwane są głównie tą drogą.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: