DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Ruszył wroclawski ZIT Drukuj
z dnia: 2018-10-09

Wczoraj w Urzędzie Miasta w Obornikach Śląskich została podpisana umowa z Wykonawcą zadania: Poprawa dostępności transportowej dróg wojewódzkich nr 343, nr 342, nr 340 w miejscowości Oborniki Śląskie
Inwestorem przedsięwzięcia jest Województwo Dolnośląskie - Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu reprezentowana przez Dyrektora Leszka Locha, a Wykonawcą - PRO-TRA Building Sp. z o.o. reprezentowana przez Prezesa Leszka Ziajkę.
Zadanie współfinasowane jest ze środków Unii Europejskiej, budżetu państwa, BWD oraz Gminę Oborniki Śl. a jego realizacja wpłynie na:

 • poprawę stanu technicznego drogi poprzez przebudowę konstrukcji jezdni,
 • podniesienie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników drogi poprzez doprowadzenie stanu technicznego do właściwego standardu oraz poprawę rozwiązań geometrii elementów drogi,
 • podwyższenie poziomu bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez budowę i przebudowę chodników i ciągów pieszo – rowerowych,
 • obniżenie poziomu hałasu generowanego przez pojazdy poprzez przebudowę nawierzchni jezdni oraz budowę elementów ochrony środowiska (ekrany akustyczne, „cicha nawierzchnia”).

Termin realizacji zadania: 30.09.2020 r., a jego koszt - 15,61 mln PLN


 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: