DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Uwaga! awaryjne dodatkowe oznakowanie obiektu mostowego w ciągu DW 365 w km 16+410 Drukuj
z dnia: 2018-09-12

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 16+410 (przed m. Stara Kraśnica) informuję, że w dniu dzisiejszym (tj. 11.09.2018 r.) wprowadzono dodatkowe oznakowanie awaryjne w/w obiektu mostowego w postaci tablic informacyjnych typu F-5 (15 T + odległość do uszkodzonego obiektu) w lokalizacji jak niżej:
 
Droga wojewódzka nr 365:
1/ w km 1+296 str.prawa
2/ w km 4+964 str. prawa
3/ w km 8+914 str. prawa
4/ w km 17+377 str. lewa

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: