DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Uwaga! awaryjne dodatkowe oznakowanie obiektu mostowego w ciągu DW 365 w km 16+410 Drukuj
z dnia: 2018-09-12

W związku z pogarszającym się stanem technicznym obiektu mostowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 365 w km 16+410 (przed m. Stara Kraśnica) informuję, że w dniu dzisiejszym (tj. 11.09.2018 r.) wprowadzono dodatkowe oznakowanie awaryjne w/w obiektu mostowego w postaci tablic informacyjnych typu F-5 (15 T + odległość do uszkodzonego obiektu) w lokalizacji jak niżej:
 
Droga wojewódzka nr 365:
1/ w km 1+296 str.prawa
2/ w km 4+964 str. prawa
3/ w km 8+914 str. prawa
4/ w km 17+377 str. lewa

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: