DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Z wizytą w Pardubicach Drukuj
z dnia: 2018-09-11

Na zaproszenie Ing. Miroslava Němca Dyrektora SUSPK (Správa a údržba silnic Pardubického kraje), naszego Partnera projektu programu Interreg Polska - Czechy, delegacja DSDiK, której przewodniczył Dyrektor Leszek Loch, gościła w Pardubicach. Wzięliśmy czynny udział w Konferencji transportu oraz Targach transportowych.
Zarówno konferencja jak i targi miały charakter międzynarodowy, oprócz delegacji polskiej w Pardubicach gościła również delegacja Słowacji. Podczas konferencji omawiano zagadnienia dotyczące dróg transportowych i autostrad, dróg kolejowych, wodnych a także powietrznych związanych z funkcjonowaniem nowego lotniska oraz terminalu w Pardubicach. Przedstawiono istotne tematy (prawne i majątkowe) związane z przygotowaniem nowych regulacji prawnych tworzonych na potrzeby przyspieszenia realizacji inwestycji (odpowiednik obowiązującej w Polsce specustawy drogowej).
Udział w targach był nie lada gratką dla miłośników motoryzacji. Pokazano pojazdy z różnych epok, od samochodów osobowych z roku 1928 (ciągle jeszcze jeżdżących), samochodów na parę, po - na wskroś nowoczesne - osobowe Maserati i spotykane na budowach pojazdy typu tatra. Spore zainteresowanie wzbudziły zarówno samochody jak i sprzęt straży pożarnej z minionych epok. Uzupełnieniem wystawy były stoiska projektantów, producentów i dystrybutorów materiałów na potrzeby budowy i utrzymania dróg.
Bardzo ciepłe przyjęcie naszej delegacji, duże zainteresowanie kontaktami z partnerem polskim, rozmowy dotyczące obecnej i przyszłej obustronnej współpracy oraz wymiana doświadczeń z zakresu procesu inwestycyjnego jak i utrzymania dróg sprawiły, że czuliśmy się wyjątkowo. Wyróżnieniem i miłym akcentem Gospodarzy było umieszczenie logo DSDiK m.in. na identyfikatorach gości.

 
OGŁOSZENIE 
Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu

Szanowni Państwo,

z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii
(Dz.U. z 2021 r., poz. 861).

Dyrektor
Leszek Loch

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: