DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Nowe obwodnice na północy województwa Drukuj
z dnia: 2018-09-04

31 sierpnia 2018 roku został otwarty 8-kilometrowy odcinek drogi wojewódzkiej nr 323 między Studzionkami a Radoszycami. Powstały również dwie obwodnice miejscowości Brodowic i Nieszczyc. 

Inwestycja jest częścią szerszego przedsięwzięcia inwestycyjnego pod nazwą: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów” i stanowi spójną całość wraz z wybudowanym w 2012 r., mostem na Odrze w miejscowości Ciechanów. Droga wojewódzka nr 323, o długości 65 km, stanowi jeden z ważniejszych ciągów komunikacyjnych pomiędzy dwoma województwami - wielkopolskim i dolnośląskim, łącząc drogę krajową S5 w Lesznie z drogą krajową S3 w Lubinie. Budowa mostu w Ciechanowie w miejsce dotychczas istniejącej przeprawy promowej, umożliwiła szybką przeprawę przez Odrę i połączyła północną część województwa dolnośląskiego z województwem wielkopolskim, a tym samym trasę S5 z Legnicko-Głogowskim Okręgiem Miedziowym   i trasą S3. 
 
Połączenie mostu z nowymi drogami przyczyni się do znacznej poprawy jakości i bezpieczeństwa transportu pomiędzy północną częścią województwa dolnośląskiego a Legnicko – Głogowskim Okręgu Miedziowym. Wybudowane obwodnice Brodowic i Nieszczyc spowodują zmniejszenie poziomu hałasu oraz ograniczenie emisji substancji szkodliwych.  Nowy odcinek drogi wojewódzkiej 323 odciąży również od ruchu tranzytowego drogi, które nie są przystosowane do dużych obciążeń. Poprzez zmniejszenie średniego dobowego ruchu w tych miejscowościach, wzrośnie tym samym poziom bezpieczeństwa ruchu.
 
Uroczystego otwarcia nowej drogi dokonał Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszek Loch oraz wójtowie gmin - Rudna Władysław Bigus i Jemielno – Jan Ucinek oraz przedstawiciel Inżyniera Kontraktu – Szymon Baran.  
 
- Na to zadanie przekazaliśmy DSDiK we Wrocławiu dofinansowanie nie tylko z Regionalnego Programu Operacyjnego ale także z budżetu województwa. W sumie to blisko 25 mln zł.  -  powiedział podczas otwarcia marszałek Cezary Przybylski.
 
W ramach przebudowy i rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 323 nie tylko przebudowano jezdnię i wzmocniono jej nawierzchnię, ale wykonano także min.: korektę łuków, budowę pasów do lewoskrętu, poprawiono geometrię istniejących skrzyżowań, wybudowano nowe ronda, zamontowano elementy ochrony środowiska i bariery energochłonne, przebudowano drogi dojazdowe i chodniki. 
Wykonawcą prac była firma Max Bögl Polska Sp. z o.o. 
 
 
 
 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: