DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie Masyw Śnieżnika I Drukuj
z dnia: 2018-07-27

W dniu 25.07.2018 r. Dyrektor Leszek Loch wraz z pracownikami Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu wziął w udział w dniu kontrolnym na inwestycji prowadzonej przez Kraj Pardubicki na drodze nr III/04314, na odcinku Dolní Boříkovice - Červená Voda. Powyższa inwestycja jest realizowana w ramach wspólnego projektu pn. „Poprawa dostępności do atrakcji turystycznych w obszarze Masywu Śnieżnika I”, którego Partnerami są Kraj Pardubicki i Województwo Dolnośląskie reprezentowane przez DSDiK we Wrocławiu. Wskazany projekt uzyskał rekomendację Komitetu Monitorującego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska. Uczestnicy spotkania zostali bardzo gościnie przyjęci przez Panią Burmistrz Janę Ponocná  w Urzędzie Miasta Králíky. W toku spotkania Partnerzy omówili bieżący stan realizacji projektu, harmonogram dalszych działań oraz informacje związane z możliwym terminem wydania decyzji o dofinansowaniu projektu. Następnie uczestnicy spotkania udali się na wizytację wskazanej inwestycji w terenie, podczas której zapoznali się z bieżącym etapem realizacji prac budowalnych.
 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: