DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Rośnie obwodnica Dzierżoniowa Drukuj
z dnia: 2018-07-10

Pełną parą toczą się prace związane z budową obwodnicy Dzierżoniowa. Efekty są już widoczne - to konstrukcje wiaduktów, które stanowić będą część przyszłej obwodnicy. 

Obwodnica Dzierżoniowa rozpocznie się za skrzyżowaniem z ul. Jana Kilińskiego, dalej prowadzić będzie w kierunku północnym do ul. Świdnickiej. Jeden z odcinków obwodnicy krzyżować się będzie z ulicą Strefową, gdzie powstanie jednopoziomowe skrzyżowanie.
Obwodnica przetnie również linię kolejową relacji Katowice – Legnica. Tam budowany jest pierwszy z wiaduktów. Kolejny wiadukt powstaje w miejscu przecięcia obwodnicy z rzeką Piławę, oraz jeszcze jeden nad ulicą Brzegową i  Nowowiejską. W ciągu obwodnicy powstaną łącznie trzy wiadukty.
 
Obecnie prowadzone są roboty związane ze zbrojeniem i betonowaniem wszystkich wiaduktów.  Trwają również prace ziemne oraz usuwane są kolizje z sieciami gazowymi i energetycznymi.   
 
Budowa obejścia Dzierżoniowa współfinansowana jest przez Unię Europejską. Zadanie nosi nazwę: „Realizacja projektu Trasa Sudecka – budowa obwodnicy Dzierżoniowa w ciągu drogi wojewódzkiej nr 382”.
 
Wykonawcą robót wybranym w wyniku przetargu nieograniczonego jest firma M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Husova 1697 530 03 Pardubice Czechy, M-SILNICE A.S. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce, ul. Cieszyńska 7, 44-335 Jastrzębie –Zdrój
Wartość kontraktu obejmującego prace projektowe i roboty budowlane wynosi 28.966.500 zł.
 
Planowany termin oddania obwodnicy do użytkowania - lipiec 2019 roku. 
 
 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: