DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przecisk pod czynnymi torami, czyli jak wykonywano obiekt w Miękinii Drukuj
z dnia: 2018-04-16

Mozliwość obejrzenia wykonania tunelu metodą przecisku pod czynną linią kolejową nr 275 mieli w dniu 12 kwietnia br. gospodarze ościennych gmin, przedstawiciele GDDKiA, Nadzoru budowlanego oraz kadra inzynieryjno-techniczna DSDiK. Wykonawca robót, na prośbę DSDiK, wyraził zgodę na wejście osób postronnych na plac budowy, aby Ci mogli « na żywo » obejrzeć dość unikalny i ciagle jeszcze stosunkowo nowatorski sposób przejścia tunelem przez nasyp pod czynną linią kolejową.
 
Obiekt WK-1 w ciągu linii kolejowej nr 275 relacji Wrocław Muchobór - Gubinek realizowany jest w ramach zadania pn.: „Skomunikowanie mostu na rzece Odrze w miejscowości Brzeg Dolny z drogą krajową nr 94 i drogą wojewódzką nr 340 - odcinek od drogi powiatowej nr 2060D w m. Zabór Wielki do włączenia do drogi powiatowej nr 2059D“.
 
Inwestor : Województwo Dolnośląskie – Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu.
Wykonawca : Konsorcjum w składzie : Mota Engil Central Europe S.A. i Himmel i Papesch Opole Sp. z o.o.
Projektant : Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych TRAKT Włodzimierz Lewowski.
 
Funkcją obiektu jest bezkolizyjne prowadzenie ruchu kolejowego czynnej linii nr 275 nad nowo projektowaną drogą wojewódzką.
 
Obiekt – wykonywany metodą przecisku - zaprojektowano w postaci żelbetowej, jednoprzęsłowej ramy monolitycznej zamkniętej, wykonanej przed istniejącym nasypem kolejowym na specjalnie przygotowanej płycie.
Wymiary konstrukcji żelbetowej : wys. 7,40 m, , szer. 14,10 m , dług. 9,10 m .
 
Zastosowana metoda – jako idealne rozwiązanie do wykonywania obiektów pod przeszkodami - zapewnia wykonanie prac pod nieprzerwanym ruchem taboru kolejowego.
W celu zabezpieczenia torowiska na czas wykonania prac przeciskowych, została założona konstrukcja odciążająca w postaci rusztu z dwuteowników stalowych, układanych pod szyną w polu pomiędzy podkładami. Wykonanie konstrukcji zabezpieczającej nie wymaga wstrzymywania ruchu kolejowego, ani demontażu torowiska czy też demontażu trakcji kolejowej.
Posadowienie obiektu zaprojektowano jako bezpośrednie. Przecisk gotowego elementu żelbetowego, wybudowanego przed nasypem kolejowym następuje z przygotowanej wcześniej komory nadawczej. Obiekt wyposażony jest w nóż żelbetowy i stalowy umożliwiający wcinanie się w grunt. Proces przeciskania odbywa się podczas ruchu pociągów, przewiduje się wykonywanie 70 cm przecisku dziennie. Podczas przeciskania elementu należało ograniczyć prędkość taboru kolejowego do 30 km/h.

 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: