DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Ograniczenia w ruchu na mostach i drogach wojewódzkich Dolnego Śląska Drukuj
z dnia: 2018-04-13

W kwietniu br. rozpoczęły się nowe inwestycje Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei  we Wrocławiu. Prace przeprowadzane na drogach wojewódzkich spowodują utrudnienia w ruchu dla kierowców.

 ⇒ Droga wojewódzka nr 455 

Trwa remont drogi wojewódzkiej nr 455 na odcinku od ronda w Łanach do ulicy Wałowej w Kamieńcu Wrocławskim.

Odcinek drogi od ronda w Łanach do Kamieńca Wrocławskiego jest wyłączony z ruchu. Kierowcy mogą ominąć utrudnienia wynikające z remontu drogi dzięki dwóm wprowadzonym  objazdom: 

 • dla pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony:

ulica Kolejowa w Kamieńcu Wrocławskiem ulica Wrocławska → ulica Strachocińska w Dobrzykowicach Wrocław 

 • dla pojazdów powyżej 3,5 tony: 

skrzyżowanie ulicy Wrocławskiej z Zachodnią w Jelczu Laskowicach ulica Główna w Miłoszycach ulica Wrocławska Nadolice Wielkie Nadolice Małe Dobrzykowice ulica Strachocińska w Dobrzykowicach Wrocław

 ⇒ Droga wojewódzka nr 297 – Bolesławiec – Lwówek Śląski

Odcinek drogi od miejscowości Włodzice do Brunowa jest zamknięty dla ruchu pojazdów powyżej 3,5 tony. Ruch dopuszczony jest jedynie dla mieszkańców, służb i komunikacji.

 

W zależności od postępu prac powyższy odcinek w kwietniu może zostać otwarty. Zamknięta zostanie wówczas droga prowadząca przez Brunów.                              

 

Objazd drogami powiatowymi: Ustronie Raciborowice Iwiny

 

 

           ⇒ Droga wojewódzka nr 392 - Stronie Śląskie – Idzików

 

10 kwietnia br. nastąpiło wznowienie prac remontowych drogi wojewódzkiej nr 392. Prace na odcinku Stronie Śląskie – Idzików mają potrwać do końca września br. W związku z pracami droga będzie zamknięta, a objazd prowadzić będzie przez Żelazno i Lądek Zdrój. 

 ⇒ Most w Iwinach, gmina Warta Bolesławiecka, powiat bolesławiecki 

  4 kwietnia br. została wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu związana z budową nowego mostu nad rzeką Bobrzyca. W związku
z powyższym most w Iwinach zostanie wyłączony z ruchu. 

 • objazd dla samochodów osobowych: droga powiatowa nr 2277D
  w miejscowości Iwiny 
 • objazd dla autobusów i pojazdów przekraczających dopuszczalną masę całkowitą 3,5 tony: 

Złotoryja (drogą wojewódzką nr 363) Chojnów (droga wojewódzka nr 328) droga krajowa nr 94 Bolesławiec (droga wojewódzka nr 297) 

 ⇒ Most w Jaroszówce, gmina Chojnów, powiat legnicki

W kwietniu w związku z przebudową mostu rozpocznie się budowa mostu tymczasowego dla przeprawy nad rzeką Czarna Woda. Ruch samochodowy odbywać się będzie wahadłowo.

 ⇒ Most w miejscowości Stara Kraśnica oraz most w Nowym Kościele, gmina Świerzawa, powiat złotoryjski 

Obecnie trwa budowa mostów tymczasowych, którymi prowadzić będzie objazd na czas budowy rozpoczynającej się od połowy kwietnia. Mosty tymczasowe mają nośność do 40 ton. Ruch samochodowy będzie wahadłowy sterowany sygnalizacją świetlną.

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: