DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Uwaga: Bolesławiec - wprowadzenie organizacji ruchu zastępczego Drukuj
z dnia: 2018-03-29

Niniejszym informujemy, że na czas robót związanych z realizacją zadania: Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 - etap III - południowo-wschodnia obwodnica Bolesławca wraz z przebudową drogi wojewódzkiej nr 363, Wykonawca Robót - Skanska S.A. Region Zachodni Oddział Budownictwa Inżynieryjnego we Wrocławiu wprowadzi z dniem 30.03.2018r. dodatkowy etap zastępczej organizacji ruchu, który umożliwi przejazd przez wybudowane rondo w ciągu drogi wojewódzkiej nr 363 relacji Bolesławiec - Łaziska, w obu kierunkach na czas realizacji ww. zadania (zatwierdzenie nr 190/2018 z dn. 22.03.2018 r.).

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: