DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Remont wiaduktu w Grodźcu Małym Drukuj
z dnia: 2018-03-06

Wiadukt w Grodźcu Małym, w gminie wiejskiej Głogów przejdzie gruntowny remont. W tym czasie będzie zamknięty dla ruchu kołowego, który odbywać się będzie objazdem przez Nową Sól.

Remont rozpocznie się 7 marca, a zakończenie inwestycji planowane jest na 31 sierpnia 2018 roku. Przebudowa wiaduktu obejmuje prace związane, m.in. z budową nowego poszerzonego przęsła mostu wraz z wyposażeniem (hydroizolacja, jezdnia, kapy chodnikowe, bariery, balustrady, odwodnienie) oraz budową nowej jezdni i poboczy na dojazdach do wiaduktu. Ponadto powstanie chodnik dla pieszych i dowiązane do niego schody skarpowe.

Na czas przebudowy wiaduktu zostanie wprowadzona tymczasowa organizacja ruchu. Wiadukt będzie całkowicie wyłączony z ruchu kołowego i pieszego. DSDiK we Wrocławiu wprowadziło oznakowanie informujące o zamknięciu drogi oraz wyznaczyło trasę objazdu (schemat objazdu poniżej).
 
Remont obiektu jest niezbędny ze względu na zły stan techniczny. W tej chwili przez wiadukt mogły przejeżdżać jedynie pojazdy o dopuszczalnej masie całkowitej do 15 ton.
 
Po przebudowie obiekt osiągnie nośność 40 ton. Koszt inwestycji to 2,2 mln zł., a wykonawcą wszystkich prac jest Berger Bau Polska Sp. z o.o.
 
 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i petentów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wyjątkowe - wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbywać się po uprzednim umówieniu, w miejscach do tego  wyznaczonych. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku z wyłączną strefą obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego
z § 25 ust. 1 pkt 2 lit. d Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. 2021.367).


Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: