Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica Drukuj
z dnia: 2018-02-14

12 lutego br. w Urzędzie Gminy w Świdnicy odbyła się uroczysta pierwsza rada budowy, dotycząca realizacji projektu: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowa nr 5, Działanie 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei udział w spotkaniu wziął Dyrektor Leszek Loch oraz m.in. główny specjalista ds. realizacji inwestycji w Dziale Inwestycji i Remontów Dorota Grzeszczuk, która jest Kierownikiem Projektu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele władz samorządowych, Lasów Państwowych,  policji oraz projektant i wykonawca robót budowlanych.
Dyrektor Leszek Loch poinformował zebranych o wyłonieniu wykonawcy zadania - przebudowę wykona firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 30 milionów złotych, z czego 25,5 mln stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 3 mln DSDiK pozyskała z budżetu państwa. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2018 roku.

fot. Urząd Gminy Świdnica