DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica Drukuj
z dnia: 2018-02-14

12 lutego br. w Urzędzie Gminy w Świdnicy odbyła się uroczysta pierwsza rada budowy, dotycząca realizacji projektu: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowa nr 5, Działanie 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei udział w spotkaniu wziął Dyrektor Leszek Loch oraz m.in. główny specjalista ds. realizacji inwestycji w Dziale Inwestycji i Remontów Dorota Grzeszczuk, która jest Kierownikiem Projektu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele władz samorządowych, Lasów Państwowych,  policji oraz projektant i wykonawca robót budowlanych.
Dyrektor Leszek Loch poinformował zebranych o wyłonieniu wykonawcy zadania - przebudowę wykona firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 30 milionów złotych, z czego 25,5 mln stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 3 mln DSDiK pozyskała z budżetu państwa. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2018 roku.

fot. Urząd Gminy Świdnica

 
KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,
z uwagi na trwający wzmożony okres zachorowań na grypę oraz pojawienie się zagrożenia zakażeniem koronawirusem,
mając na względzie zdrowie zarówno Państwa, jak  i pracowników, zwracam się
z apelem o ograniczenie wizyt w obiektach Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu  do niezbędnego minimum.

Wszelkie dokumenty proszę składać przez platformę E-PUAP, drogą elektroniczną, a wszelkie pytania kierować  za pośrednictwem poczty elektronicznej.  W przypadku braku możliwości przesłania dokumentów w formie elektronicznej prosimy o składanie dokumentów bezpośrednio do Kancelarii
(boczne wejście do budynku DSDiK– okienko podawcze).
Możliwy jest również kontakt telefoniczny, numery telefonów dostępne są na naszej stronie internetowej dsdik.wroc.pl w zakładce Kontakt

Jednocześnie rekomenduję bieżące śledzenie strony Głównego Inspektora Sanitarnego > GIS.gov.pl i stosowanie się do zaleceń tam zawartych.

Dyrektor
Leszek Loch


Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: