DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica Drukuj
z dnia: 2018-02-14

12 lutego br. w Urzędzie Gminy w Świdnicy odbyła się uroczysta pierwsza rada budowy, dotycząca realizacji projektu: „Realizacja projektu Trasa Sudecka - przebudowa drogi wojewódzkiej nr 379 od ronda ul. Uczniowskiej w m. Stary Julianów do ronda ul. Wałbrzyska w m. Świdnica”. Projekt realizowany jest w ramach Osi Priorytetowa nr 5, Działanie 5.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Ze strony Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei udział w spotkaniu wziął Dyrektor Leszek Loch oraz m.in. główny specjalista ds. realizacji inwestycji w Dziale Inwestycji i Remontów Dorota Grzeszczuk, która jest Kierownikiem Projektu. Wśród uczestników byli również przedstawiciele władz samorządowych, Lasów Państwowych,  policji oraz projektant i wykonawca robót budowlanych.
Dyrektor Leszek Loch poinformował zebranych o wyłonieniu wykonawcy zadania - przebudowę wykona firma Polbud-Pomorze Sp. z o.o. Wartość inwestycji to 30 milionów złotych, z czego 25,5 mln stanowi dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 3 mln DSDiK pozyskała z budżetu państwa. Rozpoczęcie robót budowlanych planowane jest w III kwartale 2018 roku.

fot. Urząd Gminy Świdnica

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: