DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie z pracownikami Drukuj
z dnia: 2017-11-29

Dyrektor Leszek Loch – z okazji kończącego się roku - spotkał się dzisiaj z pracownikami Służby Utrzymaniowej zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.
Razem ze swoim Zastępcą ds zarządzania infrastrukturą drogową – Panem Tadeuszem Sroką i Kierownikiem oddziału planowania i zarządzania – Panią Laurą Herbst podziękowali przybyłym za ich dotychczasową pracę i efekty tej pracy, podkreślając, że choć nie zawsze jest ona widoczna, to bez wątpienia przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg. Była to również okazja do przybliżenia pracownikom informacji na temat realizowanych przez DSDiK zadań zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, które de facto odbywają się na utrzymywanych przez nich rejonach. Poinformował też o nowym wyposażeniu w sprzęt, o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zamierzeniach i oczekiwaniach na rok następny. Również pracownicy mieli okazję przekazać swoje uwagi i sugestie bezpośrednio Dyrektorowi.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: