DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Spotkanie z pracownikami Drukuj
z dnia: 2017-11-29

Dyrektor Leszek Loch – z okazji kończącego się roku - spotkał się dzisiaj z pracownikami Służby Utrzymaniowej zatrudnionymi na stanowiskach robotniczych.
Razem ze swoim Zastępcą ds zarządzania infrastrukturą drogową – Panem Tadeuszem Sroką i Kierownikiem oddziału planowania i zarządzania – Panią Laurą Herbst podziękowali przybyłym za ich dotychczasową pracę i efekty tej pracy, podkreślając, że choć nie zawsze jest ona widoczna, to bez wątpienia przekłada się na bezpieczeństwo użytkowników naszych dróg. Była to również okazja do przybliżenia pracownikom informacji na temat realizowanych przez DSDiK zadań zarówno inwestycyjnych jak i remontowych, które de facto odbywają się na utrzymywanych przez nich rejonach. Poinformował też o nowym wyposażeniu w sprzęt, o działaniach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy oraz o zamierzeniach i oczekiwaniach na rok następny. Również pracownicy mieli okazję przekazać swoje uwagi i sugestie bezpośrednio Dyrektorowi.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: