DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Nowy Jaworów- nowy most już czeka na kierowców Drukuj
z dnia: 2017-10-31

7 marca 2017 rozpoczęły się roboty budowlane związane z realizacją zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 382 od km 2+000 do km 3+600 z rozbiórką mostu w km 2+922 i budową nowego nad rzeką Pełcznicą w miejscowości Nowy Jaworów wraz z opracowaniem dokumentacji projektowej”. Realizacja tego zadania była konieczna ze względu na bardzo zły stan techniczny mostu, który nie spełniał warunków nośności klasy E, a stan techniczny drogi wojewódzkiej na odcinku od km 2+000 do km 3+600 jest nie spełniał kryterium dla kategorii ruchu KR-4. Dla utrzymania przejezdności - wprowadzono ruch wahadłowy (umożliwiło to przejazd środkiem jezdni pojazdów o masie do 42 ton).

Istniejący dotychczas most został całkowicie wyburzony, a w jego miejsce wybudowano nowy. Wybudowany most ma konstrukcję jednoprzęsłową z betonu sprężonego, a jego rozpiętość w świetle wynosi 28m. Stożki przy przyczółkach mostu zostały umocnione kostką granitową, rzeka tym rejonie została uregulowana i umocniona kamieniem. Przebudowany odcinek drogi ma szerokość 7m oraz obustronne pobocza. Całkowicie zostały przebudowane przepusty znajdujące się pod drogą.

Koszt całkowity przedsięwzięcia wynosi 5.360.858,60 zł brutto.
Wykonawcą robót jest BERGER BAU POLSKA Sp. z o.o. z Wrocławia.

Zakończenie realizacji kontraktu przypada na dzień 14.01.2018r. Obecnie trwają prace wykończeniowe i porządkowe.

 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: