Remont mostu w Oławie Drukuj
z dnia: 2017-10-19

24 października br. rozpoczęły się prace remontowe na moście przez Odrę w Oławie. Remont będzie polegał na wymianie urządzeń dylatacyjnych. Na czas robót na moście został wprowadzony ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Prace potrwają do końca roku. 

Istniejący obiekt na rzece Odrze jest stalowym, nitowanym trzyprzęsłowym mostem kratownicowym. Konstrukcja nośna mostu oparta jest na masywnych betonowych przyczółkach i filarach - wykorzystano istniejące podpory po starej przeprawie. Długość mostu wynosi 150,61 m, a szerokość całkowita 12,1 m. Obiekt zaprojektowano z zachowaniem skrajni żeglugowej, a rozpiętość przęsła nurtowego wynosi 63,72m.
 
Zakres robót związanych z remontem mostu w Oławie:
 
•opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu,
•rozbiórka nawierzchni jezdni oraz chodników,
•rozbiórka krawężników,
•rozbiórka betonu płyty pomostowej z zachowaniem zbrojenia,
•demontaż starych i montaż nowych modułowych urządzeń dylatacyjnych,
•odtworzenie betonu płyty pomostowej,
•odtworzenie izolacji płyty pomostowej,
•wbudowanie krawężników,
•odtworzenie drenów poprzecznych i podłużnych na izolacji płyty pomostowej,
•uszczelnienie nawierzchni taśmą bitumiczną,
•odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodników z asfaltu lanego.