DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Remont mostu w Oławie Drukuj
z dnia: 2017-10-19

24 października br. rozpoczęły się prace remontowe na moście przez Odrę w Oławie. Remont będzie polegał na wymianie urządzeń dylatacyjnych. Na czas robót na moście został wprowadzony ruch wahadłowy, sterowany sygnalizacją świetlną. Prace potrwają do końca roku. 

Istniejący obiekt na rzece Odrze jest stalowym, nitowanym trzyprzęsłowym mostem kratownicowym. Konstrukcja nośna mostu oparta jest na masywnych betonowych przyczółkach i filarach - wykorzystano istniejące podpory po starej przeprawie. Długość mostu wynosi 150,61 m, a szerokość całkowita 12,1 m. Obiekt zaprojektowano z zachowaniem skrajni żeglugowej, a rozpiętość przęsła nurtowego wynosi 63,72m.
 
Zakres robót związanych z remontem mostu w Oławie:
 
•opracowanie, zatwierdzenie i wdrożenie projektu zastępczej organizacji ruchu,
•rozbiórka nawierzchni jezdni oraz chodników,
•rozbiórka krawężników,
•rozbiórka betonu płyty pomostowej z zachowaniem zbrojenia,
•demontaż starych i montaż nowych modułowych urządzeń dylatacyjnych,
•odtworzenie betonu płyty pomostowej,
•odtworzenie izolacji płyty pomostowej,
•wbudowanie krawężników,
•odtworzenie drenów poprzecznych i podłużnych na izolacji płyty pomostowej,
•uszczelnienie nawierzchni taśmą bitumiczną,
•odtworzenie nawierzchni jezdni oraz chodników z asfaltu lanego.
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: