DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Od zamku Frydlant do zamku Czocha Drukuj
z dnia: 2017-08-10

3 sierpnia 2017 roku w Kraju Libereckim odbyło się spotkanie dotyczące realizacji projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” złożonego w ramach Programu Interreg V- A Republika Czeska –Polska. Polska strona transgranicznego projektu reprezentowana była przez Pana Cezarego Przybylskiego- Marszałka Województwa Dolnośląskiego, który wziął udział w spotkaniu z Panem Martinem Putą, Hetmanem Kraju Libereckiego. Delegacja z obu krajów partnerskich uczestniczyła w wizji lokalnej projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha”, sprawdzając stan dróg oraz przebieg ich remontów, które stanowią najważniejszy element inwestycji.
Głównym celem projektu „Od zamku Frydlant do zamku Czocha” jest wzrost odwiedzalności regionu co niesie za sobą zwiększenie wykorzystania potencjału zasobów przyrodniczych i kulturalnych. Przeprowadzona przebudowa dróg w rejonie ziemi frydlanckiej i polskiego pogranicza przyczyni się do zwiększenia dostępności turystycznej poszczególnych atrakcji, powstania nowych miejsc pracy i zmniejszenia bezrobocia. Przebudowa dróg zapewni poprawę dostępności transportowej, skrócenie czasu przejazdu oraz ułatwi przemieszczanie się między miejscami atrakcyjnymi turystycznie na polsko-czeskim pograniczu.
Projekt finansowany jest z programu Interreg V-A Republika Czeska – Polska w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

fot. UMWD

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: