Przez nowy most w Wilczkowie Drukuj
z dnia: 2017-08-01

10.12.2015r. została podpisana umowa na przebudowę mostu, decyzję ZRID zezwalającą na realizację robót wydano prawie rok później - 09.11.2016r, a  od 21 lipca 2017r. mieszkańcy Wilczkowa mogą cieszyć się nowym mostem. Poprawiła się nie tylko estetyka tego miejsca, ale również bezpieczeństwo użytkowników drogi, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

Inwestycja polegała na przebudowie mostu drogowego klasy obciążeń C (30t) na przepust drogowy o klasie obciążeń A (50t). W trakcie robót został wykonany nowy obiekt mostowy w miejscu istniejącego, przebudowane zostały  odcinki  dojazdowe do obiektu. Przepust wykonano z elementów prefabrykowanych żelbetowych typu skrzynkowego (o wymiarach w świetle: 3,0 x 2,0 m), wykonano obustronne chodniki dla pieszych i  zamontowano bariery ochronne.          

Koszt inwestycji ok.  444 tys. zł.