DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przez nowy most w Wilczkowie Drukuj
z dnia: 2017-08-01

10.12.2015r. została podpisana umowa na przebudowę mostu, decyzję ZRID zezwalającą na realizację robót wydano prawie rok później - 09.11.2016r, a  od 21 lipca 2017r. mieszkańcy Wilczkowa mogą cieszyć się nowym mostem. Poprawiła się nie tylko estetyka tego miejsca, ale również bezpieczeństwo użytkowników drogi, zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.

Inwestycja polegała na przebudowie mostu drogowego klasy obciążeń C (30t) na przepust drogowy o klasie obciążeń A (50t). W trakcie robót został wykonany nowy obiekt mostowy w miejscu istniejącego, przebudowane zostały  odcinki  dojazdowe do obiektu. Przepust wykonano z elementów prefabrykowanych żelbetowych typu skrzynkowego (o wymiarach w świetle: 3,0 x 2,0 m), wykonano obustronne chodniki dla pieszych i  zamontowano bariery ochronne.          

Koszt inwestycji ok.  444 tys. zł.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: