Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz - Srebrna Góra od km 18+900 – do km 21+075. Drukuj
z dnia: 2017-07-25

Zakres wykonanych robót:
•    wymiana warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na  AC11s o grubości 4cm,
•    wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16w grubości 4cm,
•    wyrównanie i profilowanie podbudowy masą śr. 4cm,
•    wykonanie koryta ściekowego z kostki granitowej, 
•    wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi,   
•    wykonanie zjazdów z kostki granitowej,                                                                                                                                                               
•    wymiana uszkodzonych przepustów pod drogą i zjazdami, 
•    ustawienie barier energochłonnych,                                                                                                 
•    oznakowanie poziome  cienkowarstwowe.

Termin realizacji: lipiec 2016 r. – maj 2017 r.
Wartość zadania: 1.337,3 tys. zł.