DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Remont drogi wojewódzkiej nr 385 na odcinku Wolibórz - Srebrna Góra od km 18+900 – do km 21+075. Drukuj
z dnia: 2017-07-25

Zakres wykonanych robót:
•    wymiana warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego na  AC11s o grubości 4cm,
•    wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego AC16w grubości 4cm,
•    wyrównanie i profilowanie podbudowy masą śr. 4cm,
•    wykonanie koryta ściekowego z kostki granitowej, 
•    wymiana uszkodzonej kanalizacji deszczowej z wpustami deszczowymi,   
•    wykonanie zjazdów z kostki granitowej,                                                                                                                                                               
•    wymiana uszkodzonych przepustów pod drogą i zjazdami, 
•    ustawienie barier energochłonnych,                                                                                                 
•    oznakowanie poziome  cienkowarstwowe.

Termin realizacji: lipiec 2016 r. – maj 2017 r.
Wartość zadania: 1.337,3 tys. zł.
 

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: