DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przez most w Jaczkowicach też już jedziemy Drukuj
z dnia: 2017-06-07

Zakończyliśmy realizację zadania Budowa mostu drogowego nad rzeką Oława zlokalizowanego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 w km 67+005 w miejscowości Jaczkowice. Koszt budowy wyniósł prawie 2 mln zł.
Stary most klasy C obciążeń ( dopuszczalna masa całkowita pojazdu – 30 Mg) stał się mostem klasy A obciążeń ( do 50 Mg).
Niewiele zmieniła się szerokość jezdni (obecnie 7,0 m) oraz szerokość chodników.
Realizację przedsięwzięcia rozpoczęto w październiku 2015r. z terminem zakończenia 01.06.2017 r.
Wykonawcą zadania była firma Komplido Sp. z o.o. z Katowic.

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: