Wspólne badania w branży drogowej Drukuj
z dnia: 2017-04-28

Dnia 21.04.2017 r., w Pardubicach odbyło się spotkanie robocze Partnerów projektu pn. „Wspólne badania w branży drogowej”, tj. przedstawicieli Zarządu Dróg Kraju Pardubickiego oraz Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Wrocławiu. W toku spotkania omówiono bieżący stan przygotowania wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustalono zakres spraw jakie należy omówić z przedstawicielami Wspólnego Sekretariatu Programu INTERREG V-A Republika Czeska – Polska na planowanym na dzień 25.04.2017 r. spotkaniu. Wskazane konsultacje zostały przeprowadzone planowo w Libercu. W ramach konsultacji współpracujący Partnerzy uzyskali cenne wskazówki odnośnie jak najlepszego przygotowania ostatecznej wersji wniosku o dofinansowanie projektu oraz ustalili dalszy harmonogram działań.