DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Partnerstwo trójstronne stało się faktem – rowerowe połączenie na styku trzech państw coraz bardziej realne Drukuj
z dnia: 2017-04-13

Projekt budowy turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec zrodził się już dwanaście lat temu. Pierwotnie inicjatywa ta miała być finansowana z budżetu miast Zittau, Hradek nad Nysą i Bogatyni, jednak ze względu na swój rozmiar, wykraczała poza możliwości finansowe gmin. Uwzględniając charakter i znaczenie projektu dla obszaru pogranicza, całą inwestycję poparł samorząd Dolnego Śląska, Kraj Liberecki oraz Powiat Görlitz. Od 2016 roku liderem projektu w imieniu samorządu jest Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu, która podjęła się prowadzenia projektu.

Dziś we Wrocławiu podpisana została umowa trójstronna w sprawie wspólnej realizacji i finansowania zadania pn. „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.
Umowa, którą podpisał Leszek Loch (dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – lider projektu), Thomas Zenker (burmistrz miasta Zittau) oraz Josef Horinka (starosta miasta Hradek nad Nysą) zakłada, że koszt całej inwestycji nie przekroczy 5 mln zł. Aż 85% tej kwoty ma pochodzić z dofinansowania w ramach Programu Współpracy INTERREG PL-SN 2014-2020, o które razem będą starać się regiony. Aktualnie przygotowywany jest wniosek o dotację, który zostanie złożony do końca listopada tego roku (zgodnie z ogłoszonym przez Wspólny Sekretariat harmonogramem naborów). Pozostała część kosztów, tj. 15%, zostanie podzielona po równo pomiędzy stronę polską, czeską i niemiecką.

Następnym krokiem jest rozpoczęcie procedury udzielenia zamówienia publicznego na wyłonienie wykonawcy, który opracuje projekt i pozyska niezbędne dokumenty – głównie pozwolenia na budowę na terenie Polski, Czech i Niemiec.

 

 
  foto: UMWD

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: