DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
z dnia: 2017-04-05

W dniu 30 marca 2017 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie pracowników Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei i Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen. Partnerzy Projektu pracowali w dwóch grupach roboczych. Pierwsza grupa pracowała wraz z przedstawicielem Wspólnego Sekretariatu Panem Krzysztofem Kolanowskim nad zapisami Umowy Partnerskiej. Druga grupa ustaliła ostateczną wersję opisu przedmiotu zamówienia oraz warunki udziału w postępowaniu przetargowym, w którym wybrany zostanie wspólny Wykonawca. Partner niemiecki przedstawił stronie polskiej plansze z obszarem poszukiwań korytarzy przebiegu dróg dojazdowych po stronie niemieckiej.


 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: