DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
EKO-projekt Drukuj
z dnia: 2017-03-23

Z satysfakcją informujemy, że w dniu 16 marca 2017 roku, Dolnośląska Instytucja Pośrednicząca podjęła decyzję o dofinansowaniu projektu pn.: „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”. Dzięki strumieniowi pieniędzy unijnych, który formalnie dla ww. inwestycji został otwarty, DSDiK we Wrocławiu rozpoczęła realizację projektu wpływającego na politykę kształtowania klimatu przez kompleksową termomodernizację budynku użyteczności publicznej w Cieszycach z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Angażując się w tego rodzaju projekty promujemy ciekawe inicjatywy ekologiczne i dążymy do pogłębiania świadomości w zakresie efektywnego i oszczędnego zarządzania energią.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: