DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
20 lutego 2017r. - zaczęliśmy! Drukuj
z dnia: 2017-02-20

Właśnie dzisiaj miało miejsce podpisanie umowy na budowę drogi wojewódzkiej od drogi wojewódzkiej nr 455 do drogi krajowej nr 98, tzw. BŁD - odcinka północnego. Połączenie to o długości ok. 9,85 km w układzie jednojezdniowym będzie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Jak będzie wyglądać ta droga?

Droga rozpocznie się za skrzyżowaniem z ulicą Strachocińską, na którym jest już wybudowane rondo. Droga wojewódzka dwujezdniowa G (2x2) poprzez wiadukt drogowy dwujezdniowy będzie przekraczać linię kolejową nr 292 - Jelcz Miłoszyce – Wrocław Osobowice oraz planowaną Trasą Swojczycką. Za wiaduktem droga na obecnym etapie będzie przechodzić z dwujezdniowej w drogę jednojezdniową G(1x2).

Droga wojewódzka będzie krzyżować się z drogami:

•    planowaną drogą gminną gminy Czernica,
•    drogą powiatową nr 1922D odcinek Kiełczówek – Dobrzykowice - rondo,
•    drogą powiatową 1920D odc. Kiełczów– Śliwice - rondo,
•    drogą powiatową nr 1918 D - skrzyżowanie skanalizowane,
•    drogą gminną (ulica Bławatna w Mirkowie) łączącą Mirków z miejscowościami Kamień i Długołęka- skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną.

Pomiędzy skrzyżowaniem z ulicą Bławatną, a wiaduktem kolejowym przekrój DW jednojezdniowy będzie przechodził w przekrój dwujezdniowy. Projektowana droga wojewódzka przecinać się będzie z linią kolejową nr 143 –Kluczbork – Wrocław Mikołajów poprzez wiadukt dwujezdniowy. Koniec drogi wojewódzkiej zostanie włączony do drogi krajowej nr 98 w miejscu skrzyżowania z Łącznikiem „Długołęka” Autostradowej Obwodnicy Wrocławia poprzez skrzyżowanie skanalizowane z sygnalizacją świetlną oraz jednojezdniowy wiadukt drogowy nad skrzyżowaniem na kierunku BŁD – Łącznik „Długołęka”. Nad terenem obszaru Natura 2000 i rzeką Widawą wybudowany zostanie jednojezdniowy most o długości ok.180 m.

Czas na wykonanie projektu wraz uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i decyzją ZRiD - 20 miesięcy. Czas na realizację robót budowlanych - 25 miesięcy.
Całkowity czas realizacji umowy-45 miesięcy od dnia podpisania umowy.

Inwestycję realizować będzie Konsorcjum firm: lider - Strabag Infrastruktura Południe
Sp. z o.o. i partner - Strabag Sp. z o.o.

Wartość zadania - 104 395 473,87 zł brutto.
Planowane rozpoczęcie robót budowlanych - październik 2018 rok.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: