DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowa mostu w ciągu drogi wojewódzkiej nr 345 w km 0,694 w m. Wilczków Drukuj
z dnia: 2017-02-20

Prace będą prowadzone przy całkowicie zamkniętej drodze wojewódzkiej. Objazd poprowadzony drogami wojewódzkimi i krajowymi wg zatwierdzonej ( załączonej) organizacji ruchu zastępczego.    
Przebudowa mostu będzie polegać na zastąpieniu istniejącego mostu o konstrukcji ramowej wykonanej z betonu na przepust ramowy żelbetowy. Istniejący obiekt posiada liczne pęknięcia oraz ubytki betonu na przyczółkach i w płycie pomostowej.

Po przebudowie szerokość nawierzchni na obiekcie wyniesie 7,50m, dodatkowo zostanie wykonany obustronny chodnik na obiekcie, co poprawi bezpieczeństwo pieszych. Długość całkowita obiektu wyniesie 13,30 m.
Całkowity koszt przebudowy 400 575 złotych brutto.
Termin wykonania robót 20.02.2017 – 15.06.2017r.

 

Mapa objazdu na czas przebudowy mostu w m_Wilczków

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: