DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych Drukuj
z dnia: 2017-01-30

W dniu 27.01.2017 r. w m. Kotla zorganizowaliśmy konferencję pt. „Współpraca jednostek samorządu terytorialnego i jej wpływ na realizację zadań ustawowych”, na którą zaprosiliśmy gospodarzy 42 gmin północno – środkowej części województwa.

Dyrektor Leszek Loch zapoznał zgromadzonych z planem rzeczowo – finansowym na rok 2017 i planowanymi do realizacji na ten rok przedsięwzięciami. Niezależnie od tego Dyrektor zachęcał zebranych do przejęcia w zarządzanie przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych przy drogach wojewódzkich. I choć utrzymywanie przystanków jest zadaniem własnym gminy, to od tego roku istnieje możliwość pobierania opłat od użytkowników tych przystanków ( przewoźników). DSDiK, zgodnie z uchwałami Sejmiku Województwa Dolnośląskiego, od 1 stycznia br. pobierać będzie takie opłaty. Przekazanie przystanków gminom stwarza również taką możliwość gminom, a pobierane przez nie opłaty stanowić będą ich dochód.

Na zakończenie Dyrektor DSDiK omówił również zagadnienie usuwania martwych zwierząt z dróg wojewódzkich, również poprosił o rozważenie możliwości podpisania stosownego porozumienia, w celu przejęcia tych obowiązków przez gminy. Gminy bowiem są lepiej przygotowane do realizacji tego zadania, a czas reakcji na takie zdarzenie z poziomu gminy jest zdecydowanie krótszy niż reakcja z poziomu województwa.


 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: