DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH Drukuj
z dnia: 2017-01-25

ZMIANY ZASAD KORZYSTANIA Z PRZYSTANKÓW KOMUNIKACYJNYCH

Od dnia 01.01.2017 roku za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie, pobierana jest opłata.

Stawka za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku wynosi odpowiednio:

 • 0,04 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności nieprzekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym;
 • 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu o pojemności przekraczającej 22 pasażerów, poza kierowcą, na przystanku komunikacyjnym.

Podstawa prawna: Uchwała nr XXVIII/901/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 25 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za korzystanie przez operatorów publicznego transportu zbiorowego i przewoźników drogowych z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Województwo Dolnośląskie

Warunki wydawania zgody i pobierania opłat za korzystanie z przystanków określono w regulaminie zatwierdzonym uchwałą 3061/V/16 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2016 roku.
Ponadto z dniem 01.01.2017 roku Województwo Dolnośląskie przekazało część przystanków komunikacyjnych gminom (plik wykaz gmin…)
W związku z powyższym wnioski o uzgodnienie zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych należy kierować do tychże gmin.
Szczegółowe informacje dostępne w zakładce wnioski a następnie zakładka przystanki.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: