DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Rozwój ruchu pieszo-rowerowego na Styku Trzech Granic Drukuj
z dnia: 2016-12-21

Dnia 20 grudnia 2016 roku, w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego, odbyło się spotkanie konsultacyjne z Partnerami niemieckimi i czeskimi w związku z prowadzonymi przez DSDiK przygotowaniami do realizacji zadania: pn.: „Budowa turystycznej ścieżki pieszo-rowerowej na trójstyku granic Polski, Czech i Niemiec wraz z infrastrukturą towarzyszącą”. Na spotkaniu dokonano ustaleń związanych ze sposobem finansowania zadania przez określenie udziałów finansowych Partnerów w budżecie projektu. W tym zakresie zostanie podpisane stosowne porozumienie. W najbliższym czasie przygotowany zostanie również opis przedmiotu zamówienia, który zostanie poddany konsultacjom z Partnerami, zgodnie z przyjętym harmonogramem spotkań grupy roboczej.

 

Ważne Informacje:

  • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
  • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
    • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
      opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
      do dnia 14.02.2019r.  - Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
      od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
    • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
      należy kierować na konto:
      do dnia 14.02.2019r.  - Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
      od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
    • wadia należy kierować na konto:
      do dnia 14.02.2019r.  - Getin Noble Bank S.A. nr:  55 1560 0013 2000 9591 5000 0037
      od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

      więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
  • Informacje o kanałach technologicznych
    znajdują się na stronie
    : BIP DSDiK
  • Klauzula informacyjna DSDiK:
    szczegóły
  • Informacja o monitoringu wizyjnym:
    szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: