DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole - Trzebnica II Etap Drukuj
z dnia: 2016-12-19

Dnia 17 grudnia br. z okazji zakończenia realizacji zadania: „Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole – Trzebnica, II etap" odbyło się uroczyste otwarcie nowo wyremontowanego odcinka. Z tej okazji uruchomiono przejazd pociągiem specjalnym prowadzonym trakcją parową. Pociąg przejechał po odnowionej trasie z Wrocławia Głównego do Trzebnicy. W otwarciu udział wzięli m.in. Dyrektor DSDiK Leszek Loch, Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego Jerzy Michalak, Dyrektor Departamentu Infrastruktury Wojciech Zdanowski i przedstawiciele samorządów dolnośląskich: Burmistrz Miasta Trzebnicy Marek Długozima oraz Starosta Powiatu Trzebnickiego Waldemar Wysocki.

Koszt zadania to 7 mln złotych. W ciągu dwóch miesięcy wykonano m.in.:

 • remont układu torowego stacji Trzebnica
 • rewitalizację peronów - na stacji Brochocin i Trzebnica,
 • remont odwodnienia
 • wymianę podkładów
 • wymianę pomostu przejazdu kolejowego, wycinkę drzew.

Taki zakres prac pozwolił na podniesienie prędkości przejazdu z maksymalnej 50 km/h do 80 km/h, a ponadto znacznej poprawie uległa dostępność infrastruktury przystankowej dla osób o graniczonej sprawności ruchowej. Rewitalizacja linii kolejowej nr 326 Wrocław Psie Pole -Trzebnica zapewnieni mieszkańcom gminy Trzebnica dobry i ekologiczny środek transportu do miasta Wrocławia, który jest dla wielu z nich miejscem pracy i nauki.

Projekt został wpisany na listę projektów pozakonkursowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.


fot. Ryszard Boduszek


fot. Ryszard Boduszek

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: