DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Podpisanie umowy Drukuj
z dnia: 2016-12-19

Dnia 19. grudnia br. zostały podpisane umowy o dofinansowaniu ze środków Programu Współpracy Interrreg Polska – Saksonia 2014-2020 trzech projektów Województwa Dolnośląskiego:

 1.  Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 351 Pieńsk-Jędrzychowice wraz z ul. Bolesławiecką i Dr.Kahlbaum -Allee w Görlitz (Partner: Miasto Görlitz),
 2.  Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 353 Pieńsk-Strzelno wraz z ul. Rothenburger Strasse w Krauschwitz (Partner: Gmina Krauschwitz),
 3.  Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka (Partner: Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen).

We wszystkich projektach Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu jest Partnerem Wiodącym.

Umowy, przekazane przez Dyrektora Wspólnego Sekretariatu PL-SN 2014-2020 Pawła Kuranta, zostały podpisane przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego Cezarego Przybylskiego oraz Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei Leszka Locha.
Łącznie zmodernizowanych zostanie 28 km dróg wojewódzkich – zaplanowana wartość prac wyniesie około 10 mln Euro, z czego 7,95 mln Euro stanowić będzie dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Współpracy Interrreg Polska – Saksonia 2014-2020, a pozostałą część zapewni Budżet Województwa Dolnośląskiego.
Powstanie również dokumentacja projektowa, która pozwoli podjąć kroki w kierunku rzeczowej realizacji mostu transgranicznego pomiędzy Pieńskiem w Polsce a Deschką w Niemczech.

Prace będą trwać do 2019 roku


 

 
OGŁOSZENIE  Dyrektora Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu


Szanowni Państwo,

w okresie ogłoszonego stanu epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej w związku z zakażeniami wirusem SARS CoV-2 – uwzględniając potrzebę zapewnienia ciągłości funkcjonowania jednostki przy realizacji zadań statutowych oraz zapewnienia możliwie wysokiego poziomu bezpieczeństwa zarówno pracowników jak i interesantów w kontaktach wzajemnych, zaleca się wszelkie sprawy urzędowe realizować za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej oraz innych dostępnych metod komunikacji na odległość.
Sprawy wymagające osobistej wizyty w Dolnośląskiej Służbie Dróg i Kolei we Wrocławiu mogą odbyć się w miejscach do tego wyznaczonych przy ograniczonej liczbie interesantów. Obecna lokalizacja biura podawczego w siedzibie DSDiK we Wrocławiu (Kancelarii), posiada niezależne wejście do budynku i zapewnia wyłączną strefę obsługi.
W związku z istniejącym obowiązkiem zakrywania ust i nosa w budynkach użyteczności publicznej uprzejmie informuję, że do budynku DSDiK we Wrocławiu będą mogli wejść interesanci, którzy dopełnią obowiązku wynikającego z § 17 ust. 1 pkt 2 lit. b Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 maja 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 878). Jednocześnie uprzejmie proszę, o zachowanie nakazanego dystansu fizycznego i postępowanie zgodnie
z wytycznymi przeciwepidemicznymi właściwych służb sanitarno-epidemiologicznych.
 

Dyrektor
Leszek Loch
 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl lub telefonicznie (
71) 391 72 14.

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: