DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowa mostu! Drukuj
z dnia: 2016-11-23

Nabieramy wprawy w burzeniu mostów. Planowaliśmy również rozebrać istniejący most w Złotoryi. Niestety, z uwagi na brak zgody przez Konserwatora Zabytków na rozbiórkę, postanowiliśmy wykonać jego przebudowę. Polegać ona będzie między innymi, na wzmocnieniu i poszerzeniu ustroju nośnego. Zostanie wykonana odciążająca płyta żelbetowa oparta w strefach za sklepieniami i w osi filara. Wymagania projektowe mają zapewnić poprawę parametrów użytkowych na moście dla ruchu kołowego i pieszych, zwiększenia nośności mostu.
Z uwagi na wymóg Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków odtworzenia kamiennych balustrad i niemożność kształtowania dużych wsporników, ograniczona została możliwość zwiększenia szerokości użytkowych.

Szerokość całkowita mostu wyniesie 9,83 m; szerokość jezdni na moście: 6,5 m; szerokość jezdni na dojazdach: 6,5m; jednostronny chodnik na moście od GW (górnej wody): 1,25m; jednostronne pobocze (opaska) na moście od GW: 1,0m.
Zwiększenie promienia łuku pionowego i poziomego pozwoliło uzyskać większą płynność ruchu.
 

Decyzję zrid na realizację tego przedsięwzięcia uzyskaliśmy w lipcu 2016r. a już w sierpniu rozpoczęły się roboty budowlane. Planujemy, że w maju 2017r. most będzie otwarty dla użytkowników.
Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe RADPOL sp. z o.o., z Wrocławia.


 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: