DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Nowy most już na wiosnę Drukuj
z dnia: 2016-11-17

Wiosną 2017r. mieszkańcy Mysłakowic będą mogli przejechać ( i przejść) nowym mostem - budowanym w miejscu starego i mocno wyeksploatowanego obiektu.

Trwa właśnie przebudowa mostu przez rz. Łomnicę w ciągu DW nr 367 w m. Mysłakowice.

W ramach realizowanego zadania konieczna będzie również  przebudowa drogi wojewódzkiej oraz lokalnej infrastruktury.
Nowy obiekt mostowy będzie szerszy  ( z 7,83 m zwiększenie do 13,26 m) – dzięki temu uzyska dwa normowe chodniki, kamienne krawężniki  -  i  ponad 1 m dłuższy (z 19,27 m do 20,53m). Skorygowany zostanie również kąt skrzyżowania drogi z rzeką co pozwoli na wyłagodzenie łuku poziomego drogi.
Z uwagi na zmienioną konstrukcję mostu, przebudowane zostaną również przyczółki, poprzez ich wzmocnienie i żelbetowe poszerzenie. Dodatkowo zostanie utwardzone dno i brzegi rzeki.
Na moście zostaną zamontowane jako elementy historyczne i ozdobne kraty dźwigarów głównych starego mostu. oraz bariery sprężyste.

08.02.2016 podpisano umowę na realizację przedsięwzięcia. Na początku września nastąpiło wyłączenie obiektu z ruchu drogowego ( w międzyczasie Wykonawca uzyskał niezbędne uzgodnienia i zezwolenia).Przystąpiono do rozbiórki mostu.

Wykonawcą zadania jest firma AXYO Sp. z o.o. z  Jeleniej Góry.

Przed remontem:

Rozbióka mostu:

Montaż belek prefabrykowanych:

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: