DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Był most i nie ma mostu Drukuj
z dnia: 2016-11-15

Mieszkańcy Jaczkowic i okolic byli świadkami niecodziennego wydarzenia.
Oto most w ciągu drogi wojewódzkiej nr 346 , po którym się poruszali, nagle przestał istnieć.
Aby jednak zapewnić komunikację lokalnej społeczności  (i nie tylko)
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu – inwestor przedsięwzięcia - wybudował tymczasową przeprawę przez rzekę.
Stare ustąpiło miejsca nowemu. Nowy most został zaprojektowany jako wolnopodparty, z prefabrykowanych belek strunobetonowych typu T.
Rozpiętość  przęsła nowego mostu wynosi ok. 23,0 m, a długość całkowita ustroju nośnego wynosić będzie  około 24,5 m.
Obiekt posadowiony będzie na żelbetowych monolitycznych przyczółkach.

Szerokość jezdni 2 x 3,50 m, szerokość chodnika dla pieszych 2,00 m (szerokość chodnika dla obsługi 0,90 m).

08.11.2016 r.   wprowadzono tymczasową organizację ruchu,  wyłączono stary obiekt i przełożono ruch na most tymczasowy (z ruchem wahadłowym – sygnalizacja świetlna),
aby  następnego dnia rozpocząć prace rozbiórkowe.

Inwestor przewiduje przerwę w robotach w okresie zimowym,  chyba, że warunki pogodowe pozwolą na kontynuację robót.  Termin zakończenia prac planowany jest na maj 2017. 

Wykonawcą  zadania jest firma  KOMPLIDO so. z o.o z Katowic.

 
      

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: