DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Bieżące utrzymanie dróg i jego wpływ na bezpieczeństwo ruchu drogowego Drukuj
z dnia: 2016-11-07

To temat wiodący konferencji z zarządcami dróg powiatowych, jaka miała miejsce w dniach 3-4 listopada br. W spotkaniu uczestniczyli Starostowie i Dyrektorzy zarządów dróg tych powiatów, z którymi Dolnośląska Służba Dróg i Kolei posiada podpisane porozumienia na bieżące utrzymanie swoich dróg. Gospodarzami spotkania byli Jerzy Michalak – Członek Zarządu Województwa Dolnośląskiego i Leszek Loch – Dyrektor DSDiK. Omówiono dotychczasowe efekty współpracy oraz wymieniono doświadczenia naszego współdziałania. Cenne uwagi i spostrzeżenia naszych Gości znajdą swoje odzwierciedlenie w kolejnym okresie współpracy. Na grudzień br. zaplanowano spotkanie robocze, podczas którego ustalone zostaną zapisy porozumień uwzgledniające uwagi zgłoszone podczas rozmów.
 
Nie tylko problematyka bieżącego utrzymania była tematem obrad.
Pan Marszałek przedstawił zasady I edycji „Programu modernizacji dróg wojewódzkich”- nowego programu, w którym zostały ujęte postulowane przez jst zadania drogowe na rok 2017 (maksymalny udział Województwa Dolnośląskiego w finansowaniu zadania to 0,5 mln zł). Omówiono dotychczasowy dorobek realizowanego od 2010 roku Programu poprawy infrastruktury drogowej ( tzw. programu chodnikowego) oraz wykorzystanie dotacji celowej w roku bieżącym, w kwocie 1 mln zł dla powiatu, w ramach nowego programu Poprawa stanu nawierzchni dróg wojewódzkich na terenie powiatów województwa dolnośląskiego.
 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: