Nie tylko drogi Drukuj
z dnia: 2016-10-31

Nie tylko drogi. Zielone światło dla „Termomodernizacji budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce”

 Z przyjemnością informujemy, że zgłoszony do konkursu projekt pn.: „Termomodernizacja budynku Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu – Obwód Drogowy Cieszyce” został wybrany do dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Gospodarka Niskoemisyjna, Działanie 3.3 Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, zajmując drugą lokatę pod względem ilości punktów. Przedmiotem inwestycji jest przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji istniejącego obiektu użyteczności publicznej zlokalizowanego w Cieszycach z wykorzystaniem Odnawialnych Źródeł Energii. Realizacja projektu przyczyni się do zwiększenia efektywności energetycznej obiektu użyteczności publicznej i ograniczenia negatywnego oddziaływania energetyki na środowisko – w aspekcie potrzeb dotyczących przystosowania się do zmian klimatu i łagodzenia klimatu.