DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Wizytacja budowy Drukuj
z dnia: 2016-09-05

Pan Marszałek Jerzy Michalak w dniu 1.09 gościł na budowie obejścia Brodowice- Nieszczyce.
(Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od m. Radoszyce w km ok. 38+580 do km ok. 41+892 wraz z budową obwodnicy m. Nieszczyce oraz rozbudowę i przebudowę drogi wojewódzkiej nr 323 na odcinku od km 41+892 do skrzyżowania dróg wojewódzkich 323 i 292 w km 46+863 w m. Studzionki wraz z budową obwodnicy m. Brodowice” w ramach zadania: „Drogi dojazdowe do mostu na Odrze w m. Ciechanów na odcinku Lubin, Głogów-Ciechanów”).
 
Celem zadania jest:

 • stworzenie nowego układu drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 323 omijającego gęstą zabudowę wiejską poprzez budowę obwodnicy miejscowości Brodowic i Nieszczyc oraz budowę ronda na skrzyżowaniu z DW 292,
 • przystosowanie istniejącej drogi do warunków ruchu powstałych po wybudowaniu nowego przejścia mostowego przez rzekę Odrę w miejscowości Ciechanów oraz remontach dróg dojazdowych,
 • podniesienie przepustowości drogi, poprawę geometrii skrzyżowań,
 • poprawa bezpieczeństwa użytkowników drogi,
 • poprawa warunków widoczności, oraz
 • poprawa warunków wodnych- udrożnienie odpływu wody z rowów przydrożnych oraz budowę kanalizacji deszczowej.

 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: