DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka Drukuj
z dnia: 2016-08-23

W dniu 22 sierpnia 2016 roku w siedzibie Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei w Jeleniej Górze odbyło się spotkanie przedstawicieli Landesamt für Straßenbau und Verkehr w Bautzen i Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu - Partnerów projektu pn.: „Prace planistyczne związane z budową mostu granicznego Pieńsk – Deschka”. W spotkaniu uczestniczyli: Pani Simone Mroß i Pan Günther Lutz reprezentujący LASuV NL Bautzen oraz ze strony polskiej Dyrektor – Pan Leszek Loch oraz pracownicy wydziałów merytorycznych zaangażowani w przygotowanie i realizację wspólnego projektu. Głównym celem spotkania było przygotowanie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie projekt ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy INERREG Polska-Saksonia 2014-2020 oraz wypracowanie wspólnego stanowiska w kwestiach realizacji proponowanych przez Komitet Monitorujący rekomendacji. W trakcie spotkania wspólnie opracowano czasowy harmonogram realizacji działań w projekcie.


 

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 01.04.2016r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 03 1560 0013 2000 9591 5000 0003
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 73 1560 0013 2000 9591 5000 0004
  • wadia należy kierować na konto:
   Getin Noble Bank S.A. nr: 55 1560 0013 2000 9591 5000 0037

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 897-15-90-801
Regon 001255179
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: