DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 Drukuj
z dnia: 2016-08-23

W dniu 18.08.2016r. w siedzibie Urzędu Gminy w Bolesławcu odbyło się spotkanie w sprawie realizacji zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 297 km ok. 74+300-90+300 z elementami rozbudowy jako połączenie miast Dolnego Śląska, Bolesławiec - Lwówek Śląski”. Wzięli w nim udział przedstawiciele Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski, Urzędu Gminy w Bolesławcu, Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu, Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, Starostwa Powiatowego W Bolesławcu, Starostwa Powiatowego w Lwówku Śląskim, przedstawiciele Wykonawcy „Polbud-Pomorze” Sp. z o.o., „PROWAY”, przedstawiciele Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu. Celem spotkania było w szczególności omówienie organizacji ruchu na czas przebudowy drogi wojewódzkiej nr 297, którą przewiduje się zrealizować etapami. Omówiono również sprawy bieżące m.in. dotyczące zgłoszenia robót budowlanych, wycinki zieleni i harmonogram robót budowlanych. Przewiduje się zakończenie robót budowlanych w 2018r.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Od dnia 15.02.2019r. zmieniają się rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego,
   opłaty za przejazd pojazdu nienormatywnego:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   od dnia 15.02.2019r. - Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

 

Dane kontaktowe

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
Fax. Księgowość: 71 39 17 106
Fax. Wydział Dróg: 71 39 17 107
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

Wszystkie Aktualności: