DSDiK Wrocław
Dolnośląska Służba Dróg i Kolei
we Wrocławiu
UE
Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w obszarze masywu Śnieżnika I Drukuj
z dnia: 2016-07-20

Dnia 18.07.2016 r. w Pardubicach odbyło się spotkanie Partnerów projektu pn. "Poprawa dostępności atrakcji turystycznych w obszarze masywu Śnieżnika I", który ubiega się o dofinansowanie ze środków Programu Interreg V-A Republika Czeska - Polska. Zebranie prowadził ze strony gospodarzy Miroslav Smejkal, Naczelnik Wydziału Rozwoju Regionalnego, funduszy unijnych, turystyki i sportu z Krajský úřad Pardubického kraje, ze strony polskiej – Marek Stojak, Zastępca Dyrektora DSDiK ds. Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Drogowej. W naradzie udział wzięli również inżynierowie, projektanci oraz specjaliści ds. funduszy UE obu Partnerów.
Podczas spotkania omówiono stan zaawansowania przygotowań do realizacji zadania po stronie polskiej oraz po stronie czeskiej, dokonano harmonizacji czasowej poszczególnych działań Partnerów, zmodyfikowano zakresy i koszty działań towarzyszących, aby w jak największym stopniu spełnić wymagania konkursu i zwiększyć szanse projektu na przyznanie dotacji. Po uzgodnieniu działań każdej ze stron ustalono termin spotkania weryfikacyjnego na wrzesień br.

 

Ważne Informacje:

 • Zmiany na sieci dróg wojewódzkich: szczegóły
 • Rachunki bankowe DSDiK:
  • opłaty za zajęcie pasa drogowego:
   Santander Bank nr: 12 1090 2398 0000 0001 4178 9407
  • zabezpieczenia należytego wykonania umowy
   należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666
  • wadia należy kierować na konto:
   Santander Bank S.A. nr: 23 1090 2398 0000 0001 4187 4666

   więcej informacji w zakładkach: Zajęcie pasa i lokalizacja, Przejazdy nienormatywne oraz Przetargi
 • Deklaracja dostępności:
  szczegóły
 • Informacje o kanałach technologicznych
  znajdują się na stronie
  : BIP DSDiK
 • Klauzula informacyjna DSDiK:
  szczegóły
 • Informacja o monitoringu wizyjnym:
  szczegóły

Dane kontaktowe

Telefon.jpgWszelkie pytania w sprawie działalności DSDiK prosimy kierować na adres
e-mail: rzecznik@dsdik.wroc.pl

Adres: ul. Krakowska 28
50-425 Wrocław
NIP 8992803047
Regon 931934644
Tel. Kancelaria: 71 39 17 100
71 39 17 101
71 39 17 102
Fax. Kancelaria: 71 39 17 110
Fax. Dział obsługi
jednostki
71 39 17 109
   
E-mail: kancelaria@dsdik.wroc.pl
WWW: dsdik.wroc.pl

 

Wszystkie Aktualności: